F?oldal
English
Magamról
Hagyományos kínai orvoslás
Allergia kezelése
Kristálypunktúra
Tanfolyamok
Spirituális oldal
Kapcsolat

A Kristálypunktúra jellemz?i: Kristállyal történ? kezelés az akupunktúrás pontok vetületében.

 

Ez a módszer eddig nem volt a gyógyítás területén. Olyan új módszerr?l van szó, amely nagy áttörést hoz létre több vonatkozásban.
Egyrészt, az hatalmas tudás, amelyet a kínai orvoslás rejt magába, egy nagyon könnyen hozzáférhet? formában, mégis magas szint? gyógyító er?vel lép be a gyakorlatba.

Másrészt, fontos kiemelni azt, hogy a kínai akupunktúra eddig csak orvosok számára volt engedélyezett, így a gyógyítás köréb?l kiestek mindazok, akik ennek a viszonylag magas költségét nem tudták megfizetni, vagy a t?kezelést valami miatt elutasították.

A betegségek bármely területén alkalmazható, önállóan, vagy más módszerekkel társítva, beleértve a gyógyszerek szedését is, ha az egyén állapota, vagy hitrendszere így kívánja.

A kristályokkal történ? gyógyítás a lemúriai-atlantiszi kultúrában általános volt, és most eljött az ideje, hogy egy meghatározott módon alkalmazhatóvá váljon újra az emberiség számára.
Ez a gyógymód a szereteten alapul, és spirituális irányú nyitottságot feltételez.
Az emberiség fejl?dése új fázisba érkezett. A gyógyítás lehet?ségei is ehhez igazodnak. Hatalmas el?relépés ezen a téren a Kristálypunktúra, mely komplexen hat a tudatszint emelkedésére és a testi folyamatokra. Olyan min?ségi változás el?segít?je, mely mérföldk? az emberiség történetében. A Kristálypunktúrával elérkezett végre a szereteten alapuló gyógyulás-gyógyítás. Jézus is a szeretet által gyógyított. Minden más gyógyítás is úgy tudott valójában hatni, ha a szeretet valamely min?sége jelen volt ebben a folyamatban.
A Kristálypunktúra teljes jelent?ségét felfogni nem tudjuk, de alkalmazása során a személyes megtapasztalások által felfedi önmagát. Emberi létünket a szeretet, öröm és hála mélyebb megélésének képességével is megajándékozza. ( A spirituális oldalon olvasható Metatron Arkangyalnak a Kristályra vonatkozó, közvetített üzenete).

A tudás átadása tanfolyamokon történik, melyek több szintb?l állnak, és egymásra épülnek. Egyel?re 3 szint van kialakítva, melyeket 1-1 napos tanfolyamon lehet elsajátítani.

A tanfolyamok tematikája folyamatos változás, átalakulás alatt van, hogy a legújabb információk minden esetbe beépülhessenek a tananyagba.

Kristálypunktúra tanfolyam

 
FÉNY Alternatív Orvosi Rendelő · Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 122. · Telefon: (20) 22 33 552 · E-mail: light-to-light@freemail.hu