F?oldal
English
Magamról
Hagyományos kínai orvoslás
Allergia kezelése
Kristálypunktúra
Tanfolyamok
Spirituális oldal
Kapcsolat

KÖZVETÍTÉSEK

 

KRYON KÖZVETÍTÉSE, 2009 MÁJUS 26.-án

Kryon vagyok.

Tudom, szeretnéd azt a min?séget, azt az érzést azt a megélést, amely benned végbement, szeretnéd szavakba önteni. Szeretnéd a megértés szintjére hozni, úgy önmagad, mint mások számára.
Üdvözlöm benned ezt a törekvést, és segíteni fogom, hogy tolmácsold is, olyan szinten, ahogyan most ez lehetséges.
A szeretetem ott van benned, ott van körülötted, mint ahogy ott van minden felemelkedett Mester szeretete, Jézus szeretete és Isten szeretete.
Hajlamosak vagytok arra, hogy ezeket szétválasszátok, hogy ez, meg az, vagy az ?, vagy az ? energiája.
Most err?l szeretnék beszélni.
Amit megéltél - (reggel hamarosan az ébredés után úgy éreztem, hogy a Forrás szeretete járt át) - és mostantól kezdve megélsz nap, mint nap: az Össz Egység Energiája, az Egy és oszthatatlan. És mégis min?ségek milliárdjait magába foglaló Egység, mert csak EGY VAN.
Az Egységben megéled mindazt, amely a fejl?désedhez szükséges, olyan formában, hogy az el?re vigyen téged, akkor, ha befogadod a teljességet.
A Teljesség egyet jelent a MINDEN, AMI VAN befogadásával, megértésével és megélésével.
Ebben a Teljességben összekapcsoltak vagytok, mindannyian, Létez?k.
Az Isteni Létezés megnyilvánulásai: Minden Egységben; minden Egyszerre Egyidej?leg, és egy hologramban jut kifejez?désre.
Minden benned van, az egész Világegyetem, mint ahogy mindenkiben benne van.
Az ember Egészében, a Teljességében, a test, a lélek, a szellemben, és benne van minden sejtben. Benne van minden DNS -ben, benne van minden molekulában, minden atomban.
Ezt jelenti a Teljesség.
Élheted az életed különböz? szinteken. Bármire koncentrálsz, az a te valóságod a Teremtésben.
Ahhoz hogy a teljességet megéld a szívedben, az szükséges, hogy kinyílj, hogy megéld azt a csodát, ami Vagy, éppen akkor, abban a pillanatban, amely pillanat a létezés minden aspektusát magába foglalja.
Mindig szeretnéd jól érezni magad. Mindig szeretnéd, hogy a rezgésed olyan szinten legyen, melyben jelen vannak a jó érzéseid.
Ezt is megteheted, és ezt megélve juttatsz bel?le minden embernek. Az Egy-ben a milliárdnyi benne foglaltatik. Összekapcsolt az emberiség, a Világegyetem, és mindaz a törekvés, mely kívül zajlik, te csak kívülre képzeled, de a Mindenség együtt rezeg.
És az Egy rezgésben Miden ott van.
Tudatosan, a MINDEN, AMI VAN befogadásával, a MINDEN, AMI VAN elfogadásával, képes vagy arra, hogy ezt a folyamatot befolyásold, az ITT és a MOST-ban lév? történteket, ha a szereteteddel átitatod.
A szeretetedbe beolvasztod, a szereteted Fényével átragyogtatod, a MINDEN-t, AMI VAN-t, a MOST-ban.
Ilyenkor képes vagy el?hívni önmagadból azt a min?séget, amellyel Isten megajándékoz, mely benned létezik, és minden pillanatban m?ködésbe tudod hozni, ha figyelsz, és ez a szándékod.
Minden átformálódik általa, minden átalakul.
A megtapasztalásaid is, számodra, - ahogyan te nevezed -, ahogyan te értékeled: a jó, a kellemes. Te teremted. Ez hatalom, és e hatalom összeköt, EGYEK vagyunk mindannyian a teremtésben.
Drága Fényhordozók! Ti már kibontottátok magatokból a szeretet sok - sok min?ségét, és id?nként megélitek a feltétel nélküli szeretetet is. A feltétel nélküli szeretet gyakorlására még szükségetek van. Ezért kaptok olyan élethelyzeteket, amelyekben megélhettek bizonyos érzeteket, melyek kellemetlenek: lehangoltság, elárvultság, és ehhez hasonló min?ségeket.
Te és mindenki más is érezhet olyan energiákat, melyek úgy érzed, hogy bántanak, számodra kellemetlenek. Ez is az EGY része. Fogadd be, és tudd, ez úgy van jól, ahogy van. És ahogy ezt megéled, megérted, hogy egyedül te vagy képes arra, hogy ezt átragyogtasd a szereteteddel.
Befogadva a MINDEN-t, ami VAN, és elárasztva az összes szereteteddel, ami VAN.
Így alakul ki az, az egyensúly, amelyre vágysz. Ahol minden jó, minden a helyén van, amelyb?l tölt?dni tudsz, és tovább lépni.
Olyan szeretet min?ségek vannak benned, amelyek kibontásra várnak.
És ez csak a kezdet. Szinte kóstolgatod, és néha belesüppedsz a reménytelenségbe, és a szenvedésbe.
Mert csak kóstolgatod, és hited még nincs a helyén, nincs ott, ahol minden megoldódik.
Az olyan hit által, amely hit azt jelenti: a szeretet mindent feloldani képes, mindent eláraszt rezgéseivel. A TEREMT? SZÍVÉVEL összekapcsol, megteremtve a még nagyobb szereteted.
Általa megteremted azt a kisugárzást, mely kisugárzás minden ember számára jelenvalóvá válik, a Földanya számára is.
Más min?ségben, de minden pillanat változik, mint ahogy te is. És választhatsz, hogy a szeretet különböz? min?ségeinek a változásait éled meg nap, mint nap, ennek adsz teret, ennek adod át magad. Miközben folyamatosan befogadod a múltat is, és ezt is szeretettel fogadod be, mert tudd, hogy a változás te magad vagy.
Mindaz, ami benned végbemegy egy személyben - minden érzés és gondolat - az, végig megy az egész emberiségen, és Földanyánk szívében is.
Te vagy az, aki képes átformálni azokat a rezgéseket, amelyek jelen vannak.
Az EGY, itt a földön, minden ember teljességét adja, és ha akarod, ha nem, hat rád minden ember. Hat rád az egész Világegyetem. Ebben a csodálatos kölcsönhatásban tudd, hogy te vagy az, aki a MINDEN-T, ami VAN, megváltoztatja. És személy szerint ez mindenkire igaz.
Ez jelenti: minden ember EGY, jelenti az EGYSÉGET, és jelenti azt, hogy minden a szeretet által m?ködik, a szeretet által változtatható meg. Minden átformálható, átbillenthet?. Éld meg tehát a teljességet, a teljességed. Engedd, és fogadd be, MINDEN-T, ami VAN.
Így tudsz változást el?idézni önmagadban, ha befogadsz, elfogadsz, és a szereteteddel átformálod. Így formálódik minden, pillanatról-pillanatra itt a Földön az emberi szívekben.
Tudd, és tudjátok, hogy itt vagyunk veletek, és minden egyes törekvésetek, melyet a szívetekb?l jöv? szeretet által kifejezésre juttattok, részünkr?l sokszoros, hatalmas erej? támogatást kap.
A te szereted és minden ember szeretete megsokszorozódik az ISTENI SZERETET, a JÓSÁG és KEGYELEM áradása által
Búcsúzom t?led, és mindenkit?l, aki úgy érzi, hogy neki szólt ez az üzenet.
Hallgassátok (olvassátok) a szívetekkel. Valahányszor hallgatjátok (olvassátok), szeretet ölelésembe foglallak be.
Áldottak vagytok mindannyian.
Kryon

Lejegyezve 2009 május 26.-án

Izia Yorima (Angyalnevem)

 
FÉNY Alternatív Orvosi Rendelő · Cím: 1025 Budapest, Törökvész út 122. · Telefon: (20) 22 33 552 · E-mail: light-to-light@freemail.hu